logo
FA 6/2021 informacje i komentarze

75 lat krakowskiej uczelni pedagogicznej

75 lat krakowskiej uczelni pedagogicznej 1

Źródło: UPK

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie został powołany 11 maja 1946 r. jako Państwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna. W 1954 r. uczelnia formalnie uzyskała status szkoły wyższej, co znaczy, że jej absolwenci po 4 latach studiów otrzymywali dyplom magistra. Od roku akademickiego 1958/1959 studia przedłużono do 5 lat. W 1959 r. WSP otrzymała prawo nadawania stopnia naukowego doktora, a w 1967 r. prawo do przeprowadzania przewodów habilitacyjnych. W 1973 r. uczelnia otrzymała imię Komisji Edukacji Narodowej. W 1999 r. przyjęła nazwę Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, a w 2008 r. uzyskała status uniwersytetu i obecną nazwę.

Strukturę organizacyjną UPK tworzy 5 wydziałów: Nauk Humanistycznych, Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Nauk Społecznych, Pedagogiki i Psychologii oraz Sztuki. Wydziały odpowiadają w uczelni za badania naukowe. Zadania dydaktycznych realizowane są w 23 instytutach: Biologii, Filologii Angielskiej, Filologii Polskiej, Filozofii i Socjologii, Fizyki, Geografii, Grafiki i Wzornictwa, Historii i Archiwistyki, Informatyki, Malarstwa i Edukacji Artystycznej, Matematyki, Nauk o Bezpieczeństwie, Nauk o Informacji, Nauk o Polityce i Administracji, Nauk o Wychowaniu, Nauk Technicznych, Neofilologii, Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej, Pedagogiki Specjalnej, Prawa i Ekonomii, Psychologii, Spraw Społecznych oraz Sztuki Mediów.

UPK posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w 4 dziedzinach i 13 dyscyplinach. W dziedzinie nauk społecznych doktoryzuje w zakresie: geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, nauk o bezpieczeństwie, nauk o polityce i administracji oraz pedagogiki. W dziedzinie nauk humanistycznych doktoryzuje w zakresie: filozofii, historii, językoznawstwa i literaturoznawstwa. W dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych doktoryzuje z matematyki, nauk biologicznych, nauk fizycznych oraz nauk o Ziemi i środowisku. W dziedzinie sztuki doktoryzuje ze sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki. Uniwersytet posiada prawa do habilitowania w 4 dziedzinach w zakresie: nauk o polityce i administracji, historii, językoznawstwa i literaturoznawstwa, nauk biologicznych oraz sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki.

W 2019 roku powstała szkoła doktorska, która koordynuje kształcenie doktorantów. Obecnie na UPK doktoryzują się 163 osoby, 59 z nich w szkole doktorskiej i 104 na studiach doktoranckich.

75 lat krakowskiej uczelni pedagogicznej 2

Źródło: UPK

UPK zatrudnia 1562 pracowników, w tym 1093 nauczycieli akademickich i 469 pracowników administracji i obsługi. W gronie pracowników naukowo-dydaktycznych jest 78 profesorów tytularnych, 252 doktorów habilitowanych, 562 doktorów i 201 magistrów.

Na 56 kierunkach kształci się 11,2 tys. studentów, w tym 8304 na studiach stacjonarnych i 2880 w trybie niestacjonarnym (to prawie 25% ogółu studentów). W kursach podyplomowych uczestniczy aktualnie 380 słuchaczy.

UPK należy do grona 20 uczelni w Polsce, które spełniły warunki udziału w konkursie na uczelnię badawczą. Zapewniły to wyniki ostatniej oceny parametrycznej, w której 5 wydziałów Uniwersytetu Pedagogicznego uzyskało kategorię A, a 2 kategorię B (strukturę uczelni tworzyło wówczas 7 wydziałów). Ten fakt oznacza dodatek do subwencji (liczony od danych za rok 2019) w wysokości 2%, czyli ok. 2,5 mln zł rocznie w latach 2020-2025. Roczny budżet uczelni wynosi ok. 180 mln zł, z czego subwencja to 149 mln, a pozostałe środki UPK musi wypracować samodzielnie.

Uniwersytet dysponuje 13 budynkami w Krakowie oraz obserwatorium astronomicznym na Suhorze w Gorcach. Powierzchnia całkowita obiektów uczelni wynosi 74,3 tys. m2, a powierzchnia dydaktyczna 22 tys. m2.

Ważną częścią infrastruktury uniwersytetu jest system biblioteczny. Jego zasoby liczą 692.320 jednostek inwentarzowych. W Bibliotece Głównej zgromadzono 416.853 jednostek, a reszta znajduje się w bibliotekach jednostek uniwersyteckich. Zbiory książek BG liczą 379.707, a bibliotek systemu 250.394, co razem daje 630.101 woluminów. Biblioteki UPK gromadzą 54.166 czasopism i 8.053 jednostki zbiorów specjalnych. Zapewniają też dostęp do baz danych: Proquest, EBSCO, Web of Science, Scopus, Taylor&Francis, Springer, Elsevier, Wiley, CUP, „Nature” oraz bazy książek elektronicznych IBuk PWN.

PK

Dwie wizje uniwersytetu

W tym numerze przeczytają Państwo wywiad z prof. Piotrem Borkiem, rektorem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, a także rozmowę z prof. Kazimierzem Karolczakiem, rektorem UPK w latach 2016-2020. Każdy z moich rozmówców przedstawia własną wizję uczelni. Żaden z nich nie znał treści wywiadu z drugim.

Piotr Kieraciński

Wróć