logo
FA 6/2021 życie akademickie

Rozmowa z prof. Kazimierzem Karolczakiem, historykiem, rektorem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w latach 2016-2020

Kto rządzi uniwersytetem?

Na plusie zawsze były instytuty, które miały wielu studentów i dochody ze studiów niestacjonarnych. Jednocześnie były to jednostki najsłabsze naukowo. Te dwie sprawy – finanse i jakość naukowa – się rozmijały.