logo

Prenumerata

FORUM AKADEMICKIE rozchodzi się w prenumeracie, w wersji papierowej oraz elektronicznej.

Prenumerata w wersji papierowej 2024

Dla instytucji
Roczna (12 numerów, w tym zeszyt łączony 7-8)250 zł
Numery 1-6132 zł
Numery 7-12118 zł
Cena egzemplarza22 zł
Cena zeszytu łączonego 7-830 zł

Dla osób indywidualnych
Roczna (12 numerów, w tym zeszyt łączony 7-8)180 zł
Półroczna90 zł
Cena egzemplarza22 zł
Cena zeszytu łączonego 7-830 zł