logo

Prenumerata

FORUM AKADEMICKIE rozchodzi się w prenumeracie, w wersji papierowej oraz elektronicznej.

Prenumerata w wersji papierowej 2023

Dla instytucji
Roczna (12 numerów, w tym zeszyt łączony 7-8)230 zł
Numery 1-6120 zł
Numery 7-12110 zł
Cena egzemplarza20 zł
Cena zeszytu łączonego 7-830 zł

Dla osób indywidualnych
Roczna (12 numerów, w tym zeszyt łączony 7-8)166 zł
Półroczna86 zł
Cena egzemplarza14 zł
Cena zeszytu łączonego 7-820 zł