logo
FA 9/2022 z laboratoriów

Justyna Łukaszewicz

Z Włoch do Polski w 2 poł. XVIII w.

Meandry literacko-kulturowego pośrednictwa

Z Włoch do Polski w 2 poł. XVIII w.  1

W epoce oświecenia Polska, jak i inne kraje, znajdowała się pod wielkim wpływem Francji, ale niebagatelne były także impulsy płynące z Italii. Na polski przełożono wówczas tylko dwie włoskie powieści, natomiast duże znaczenie dla polskiej kultury miał włoski teatr, zwłaszcza muzyczny.