logo
FA 9/2022 okolice nauki

Książki nadesłane

Andrzej KOBAK, Karol Potkański w życiu i nauce (1861-1907). Między tradycją a modernizacją, Wyd. UŁ, Łódź 2021.

Leszek PIETRZAK, Pierwszy demokrata Rzeczypospolitej, Instytut De Republica, Warszawa 2021.

Danuta CIESIELSKA, Lech MALIGRANDA, Joanna ZWIERZYŃSKA, W świątyni nauki, mekce matematyków. Studia i badania naukowe polskich matematyków, fizyków i astronomów na Uniwersytecie w Getyndze 1884-1933, PWN, Warszawa 2021.

Patrycja RUDNICKA, Gotowość wobec technologii. Konteksty, definicja i pomiar, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Magdalena RODE, Poznawcze i temperamentalne wyznaczniki kryminogenezy nieletnich, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Dagmara DOBOSZ, Kobiecość i męskość w popkulturze z perspektywy młodych dorosłych. Studium jakościowe, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Patrycja MŁYNEK, Współpraca środowisk: szkolnego i rodzinnego z perspektywy rodziców i nauczycieli, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Tomasz BUGAJ, Pamięć represji. Świadkowie Jehowy w Związku Radzieckim, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Tadeusz SŁAWEK, A jeśli nie trzeba się uczyć…, Wyd. UŚ, Katowice 2021, seria: Nowa Edukacja.

Elżbieta GÓRNIKOWSKA-ZWOLAK, Polityka – edukacja – płeć kulturowa. Z perspektywy antropogiki społecznej, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Joanna ALEKSANDROWICZ, Obrazy Andaluzji w kinie hiszpańskim (1910-2021), Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Zenon MOJŻYSZ, Kultura muzyczna ewangelików na Śląsku Cieszyńskim w pierwszej połowie XVIII wieku. T.1: Rys historyczny z wybranymi materiałami źródłowymi, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Joanna M. SOSNOWSKA, Malarz. Józef Chełmoński, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2021.

Piotr GRACZYK, Warstwy ochronne. Zbiór szkiców o literaturze i polityce, Wyd. UJ, Kraków 2021.

Maciej TRAMER, „Wszystko zmienne”. Pięć szkiców o Władysławie Broniewskim, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Beata GLINKA, Wojciech CZAKON, Podstawy badań jakościowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2021.

Joanna SZEN-ZIEMIAŃSKA, Weronika TRZMIELEWSKA, U progu akademii. Wyzwania na drodze do doktoratu i kariery naukowej w naukach społecznych (i nie tylko), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2022.

Weronika DRAGAN, Kształtowanie układów urbanistycznych i przestrzennych dawnych granicznych ośrodków kolejowych Polski, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Piotr BOROŃ, Ludzie i pismo. Gliwiccy pisarze miejscy do 1744 roku, Wyd. UŚ, Katowice 2022.

Dawid MADZIAR, Książę Antoni Paweł Sułkowski (1785-1836) – działalność wojskowa i polityczna, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Dominika RYCHEL-MANTUR, Polityk dwóch epok. Działalność publiczna Tadeusza Matuszewicza (1765-1819), Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Magdalena HYLA, Fotografia osobowości. Wizerunek osób o cechach ciemnej triady osobowości, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Tadeusz SŁAWEK, Furia i szlachetniejszy rozum. Próby o „Burzy” Williama Szekspira, Wyd. UŚ, Katowice 2022.

Barbara ORZEŁ, Kulturowe i społeczne konteksty pandemii COVID-19, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Anna Małgorzata KAMIŃSKA, Łukasz OPALIŃSKI, Cykle życia publikacji naukowych warunkowane praktyką cytowania piśmiennictwa, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Wróć