logo
FA 9/2022 życie naukowe

Mariusz Karwowski

Komunikacja w nowych czasach

Komunikacja w nowych czasach 1

Niektórym naukowcom wydaje się, że mogą wejść do sieci i dopasować ją do swojego stylu. Nie, to działa odwrotnie – jeżeli chcą być skuteczni w przekonywaniu, propagowaniu, informowaniu, to oni muszą się dostosować.