logo
FA 9/2022 W stronę historii

Marcelina Smużewska

Józef Kostrzewski i Prasłowianie

Józef Kostrzewski i Prasłowianie 1

W grudniu 1949 roku odebrano Kostrzewskiemu prawo do kierowania Muzeum Prehistorycznym. Zaczęto ograniczać mu też możliwości wyjazdów za granicę. W 1950 r. przeniesiono go na emeryturę, co najprawdopodobniej było spowodowane donosami studentów. Mimo usunięcia z uczelni, nadal prowadził wykłady zlecone, jednak odebrano mu możliwość kierowania pracami w Biskupinie.