logo
FA 9/2021 z laboratoriów

Andrzej Katunin

Ujarzmić matematyczne potwory

Fraktale w służbie ludzkości

Nie miały łatwej drogi do uznania przez świat naukowy. Gdy powstawały pierwsze z nich, ówczesne środowisko matematyczne nie dawało im szans, nazywając „wyrzutkami” i „potworami”. Musiały przejść długą drogę, zanim zostały zaakceptowane przez matematyków i innych naukowców. Obecnie trudno jednak sobie wyobrazić dziedzinę nauki, w której nie są wykorzystywane.