logo
FA 9/2021 informacje i komentarze

10 lat NCN

Narodowe Centrum Nauki od dziesięciu lat wspiera finansowanie badań podstawowych w Polsce. Do końca 2020 roku ogłosiło 125 konkursów w trybie krajowym (bez konkursów wspólnych z NCBR i NAWA), a rozstrzygnęło 114 z nich. Przyznało 22 859 grantów o wartości 10 mld 420 mln zł. Największymi beneficjentami grantów NCN są badacze z: Uniwersytetu Warszawskiego, którzy w uzyskali 2492 granty o wartości 1 mld 197 mln zł, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, którzy uzyskali 2460 grantów o wartości 1 mld 258,6 mln zł oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którzy uzyskali 1209 grantów o wartości 544,4 mln zł. Łącznie te trzy instytucje zdobyły prawie 29% środków i 27% grantów rozdysponowanych przez NCN.

Poniżej, korzystając z jubileuszowej publikacji NCN, przedstawiamy, jak Centrum finansowało badania podstawowe w Polsce.

Wykres 1. Liczba i wartość finansowa projektów złożonych i zakwalifikowanych do finansowania w konkursach krajowych NCN

Narodowe Centrum Nauki było pionierem finansowania postdoków. W latach 2015-2020 sfinansowało kwotą prawie 0,5 mld zł ponad 2 tys. takich stanowisk (Wykres 2).

Wykres 2. Wykresy przedstawiają liczbę i wartość postdoków finansowanych w grantach NCN.

Naukowcy z województw mazowieckiego, małopolskiego i wielkopolskiego uzyskali łącznie finansowanie 13 888 projektów, czyli 60,7 % wszystkich grantów NCN (Mapa 1).

Mapa 1. Liczba grantów NCN przypadająca na poszczególne województwa

Naukowcy z województw mazowieckiego, małopolskiego i wielkopolskiego uzyskali z NCN na finansowanie swoich badań 6,6 mld zł, czyli 63 % wszystkich środków rozdysponowanych przez Centrum (Mapa 2).

Mapa 2. Wartość grantów przyznanych badaczom z poszczególnych województw

Wróć