logo
FA 9/2021 okolice nauki

Krzysztof Jurek

Statystyka jako narzędzie nadużyć i manipulacji

Garść refleksji z praktyki

Warto zwrócić uwagę, że analiza statystyczna to jedno, a interpretacja wyników i ich prezentacja to drugie. Obszarem nadużyć lub manipulacji w tym obszarze może być zbyt pochopne wyciąganie wniosków z uzyskanych wyników bądź ich nadinterpretacja.