logo
FA 9/2021 w stronę historii

Piotr Hübner

Siła ośrodków akademickich

Utrata Wilna i Lwowa po II wojnie światowej była katastrofą geopolityczną, także w układzie ośrodków akademickich. Do tego doszła polityka historyczna władz komunistycznych, która usuwała z pamięci społecznej wileńskie i lwowskie tradycje.