logo
FA 9/2021 okolice nauki

Zbigniew Cywiński

Refleksje pandemiczne

Nowe warunki gospodarowania będą wymagały wspólnych, międzynarodowych ustaleń i szerokiej współpracy – w atmosferze międzyludzkiej solidarności. Wszystko to może przebiegać pomyślnie tylko wtedy, gdy zostanie zapewniony wzrost poczucia odpowiedzialności i moralności, a więc w sferze duchowej – poszczególnych ludzi i całych społeczeństw.