logo
FA 9/2021 życie naukowe

Leszek Chybowski, Wojciech Przetakiewicz

Patent wart więcej niż wdrożone rozwiązanie

Rzecz o tym, jak środek stał się celem w działalności uczelni technicznych

Wartość rozwiązania technicznego powinna być oceniana nie przez pryzmat tego, czy uzyskano na nie patent, lecz poprzez obiektywne wskaźniki opisujące zasięg oddziaływania społecznego wynalazku (zyski ze sprzedaży, liczba użytkowników rozwiązania, ograniczenie szkodliwego oddziaływania czynników, które dany wynalazek minimalizuje itd.).