logo
FA 9/2021 felietony

Leszek Szaruga

Nauka polska w świecie

W czasach zamierzchłych, po roku 1989, gdy trwały w Polsce różne procesy transformacyjne, myślałem i dyskutowałem o tym, jakie ten czas otwiera szanse przed nauką polską i nadziwić się nie mogłem, że na rozwój w tej dziedzinie państwo przeznacza nakłady dalekie od 1% PKB.