logo
FA 9/2021 życie akademickie

Rozmowa z prof. Krzysztofem Diksem, byłym przewodniczącym Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Mentoring, a nie kontrola

Kontrola była grzechem pierworodnym ewaluacji kształcenia w Polsce i niestety do dzisiaj wiele uczelni postrzega Polską Komisję Akredytacyjną jako „zbrojne ramię” ministerstwa. Dążyłem do tego, by PKA stała się partnerem-mentorem, którego rolą jest życzliwy ogląd działań uczelni odnośnie do jakości kształcenia oraz wskazywanie obszarów poprawy i doskonalenia, pamiętając przy tym o autonomii uczelni i odpowiedzialności za przyjmowane rozwiązania.