logo
FA 9/2021 okolice nauki

Książki nadesłane

Kulturowe historie podróżowania, red. Jakub DZIEWIT, Marek PACUKIEWICZ, Adam PISAREK, Wyd. UŚ, Katowice 2020.

Jacek JAROCKI, Świadomość, wolna wola, jaźń. Metafizyka Galena Strawsona, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2020, seria: Monografie FNP.

Stanisław PESTKA, Twórczość liryczna, oprac. Józef Borzyszkowski, Adela Kuik-Kalinowska, Bożena Ugowska, Instytut Kaszubski, Gdańsk 2020, seria: Biblioteka Pisarzy Kaszubskich.

Aleksander WÓJTOWICZ, Epoka wielkiego zamętu. Szkice o literaturze nowoczesnej (1918-1939), Wyd. UMCS, Lublin 2020.

Paul VEYNE, Palmyra, której już nie ma, tłum. Paweł Filipczak, Wyd. UŁ, Łódź 2021.

Nancy A. PACHANA, Starzenie się, tłum. Paulina Kłos-Wojtczak, Wyd. UŁ, Łódź 2021.

Umberto ECO, Prawie to samo. O doświadczeniu przekładu, tłum. Jadwiga Miszalska, Monika Surma-Gawłowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2021, seria: Translatio.

Krzysztof ZAŁUSKI, Halo, tu Marek Skowronek, Wyd. Czarny Pies, Lublin 2019.

Józef OLEJNICZAK, Gombrowicz. Ja!, Wyd. UŁ, Łódź 2021, seria: Projekt: Egzystencja i Literatura.

Ewa MAJ, Dziennikarki prasy dla kobiet w Polsce 1918-1939. Portret zbiorowy na podstawie publicystycznego samoopisu, Wyd. UMCS, Lublin 2020.

Aleksandra DĘBSKA-KOSSAKOWSKA, Ludzki wymiar historii, Gustaw Herling-Grudziński, Konstanty A. Jeleński, Czesław Miłosz wobec historii, wspólnoty i sztuki, Wyd. UŚ, Katowice 2020.

Doświadczanie świata. Eseje o myśli Romana Ingardena, red. Tomasz MAŚLANKA, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2020, seria: „Jubileusze”.

Kamil ZEIDLER, Mądrość chińskich aforyzmów. O państwie, prawie, polityce i władzy, Wyd. UG, Gdańsk 2020.

Ochrona zdrowia w opinii studentów medycyny, zebrał i oprac. Stanisław GŁUSZEK, Wyd. UJK, Kielce 2020.

Janusz SZEWCZAK, Idiotokracja, czyli zmowa głupców, Biały Kruk, Kraków 2020.

Piotr TRYJANOWSKI, Sławomir MURAWIEC, Ornitologia terapeutyczna. Ptaki – zdrowie – psychika, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2021.

Diabeł Boruta w dawnej kulturze polskiej, red. Maria WICHOWA, Wyd. UŁ, Towarzystwo Naukowe Płockie, Łódź–Płock 2021, seria: Analecta Literackie i Językowe.

Wróć