logo
FA 9/2020 INFORMACJE I KOMENTARZE

Zmiany na Zachodzie

Zmiany na Zachodzie 1

Nowoczesna pracownia telewizyjna ze studiem nagrań, pracownia testów psychologicznych czy pomieszczenia akademickiego centrum wsparcia – Wydział Politologii i Dziennikarstwa oraz Instytut Psychologii UMCS przeprowadzają się z placu Litewskiego na teren tzw. kampusu zachodniego. Za 84 miliony złotych powstały tam dwa związane łącznikiem gmachy.

Kampus zachodni UMCS to obszar po koszarach między Al. Kraśnicką a starym miasteczkiem akademickim UMCS o powierzchni ponad 62,6 tys. m2. Od dawna mieszczą się tam wydziały: Artystyczny oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

Na teren kampusu zachodniego, który w czerwcu 2019 roku został nazwany na cześć zawartej w 1569 roku Unii Lubelskiej, przeprowadza się Wydział Politologii i Dziennikarstwa oraz Instytut Psychologii, który wchodzi w skład Wydziału Pedagogiki i Psychologii.

W ciągu 18 miesięcy powstał nowoczesny kompleks o powierzchni ponad 11 tys. m². Od strony zachodniej stoi pięciokondygnacyjny budynek Wydziału Politologii i Dziennikarstwa o powierzchni 6183,2 m2, zaś w skrzydle wschodnim na powierzchni 3750,2 m2 zlokalizowany został Instytut Psychologii. W łączniku o powierzchni 1152,74 m2 znajdują się: biblioteka, szatnia, barek oraz pomieszczenia techniczne. Są tam też pracownie telewizyjne ze studiem nagrań, pomieszczenia kół naukowych i siedziba Legii Akademickiej. W obiekcie Instytutu Psychologii ulokowane zostały m.in.: pracownia testów psychologicznych czy pomieszczenie akademickiego centrum wsparcia.

Przeniesienie Wydziału Politologii i Dziennikarstwa oraz Instytutu Psychologii na teren kampusu zachodniego będzie korzystne nie tylko dla studentów. – Skorzysta również sama uczelnia, która lokalizuje swoje jednostki w pobliżu serca UMCS, czyli miasteczka akademickiego – tłumaczy rzecznik UMCS, Aneta Adamska. Na 84 mln zł, które pochłonęła inwestycja, składają się dotacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości 40 mln zł oraz środki własne uczelni. Obiekty zaprojektowała firma Home of Houses z Poznania, a wykonała warszawska firma Warbud. Nowe obiekty oferują nie tylko wyższy standard, ale po prostu są większe: politologia i dziennikarstwo dysponuje na kampusie zachodnim powierzchnią większą o 84% od tej, jaką użytkowała w centrum miasta, zaś psychologia o ponad 43% większą.

Wokół nowych budynków znajdują się 83 miejsca parkingowe, w tym 4 dla osób niepełnosprawnych. Powstaną też trawniki, nasadzenia drzew i krzewów.

A co ze starymi budynkami w centrum miasta? Władze UMCS podjęły decyzję o ich sprzedaży. W Pałacu Lubomirskich – który w listopadzie 1918 roku przez kilka dni był siedzibą rządu Tymczasowego Rządu Republiki Polskiej, znanego jako rząd Ignacego Daszyńskiego – gdzie do końca września mieści się siedziba Wydziału Politologii i Dziennikarstwa, powstanie Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. W listopadzie 2017 roku nieruchomość została sprzedana Muzeum Lubelskiemu za prawie 11 mln zł. Budynek Instytutu Psychologii na razie nie został sprzedany.

Od roku akademickiego 2021/2022 na teren kampusu zachodniego UMCS ma się przenieść również Instytut Pedagogiki, który obecnie ma swoją siedzibę w centrum Lublina przy ul. Narutowicza. Uczelnia zbuduje dla niego w bezpośrednim sąsiedztwie Instytutu Psychologii pięciokondygnacyjny obiekt o powierzchni ponad 6200 m2. Oprócz nowoczesnych auli i sal wkładowych znajdą się tam również pracowanie specjalistyczne, m.in.: pracownia Montessori, kompetentnego nauczyciela, plastyczna, fotograficzna, taneczna, pracownia teatralno-muzyczna ze sceną, a także pomieszczenie do diagnozy neuropedagogicznej. Budynek ma być przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycja pochłonie 43 mln zł. Przetarg w tej sprawie został rozstrzygnięty pod koniec kwietnia. Zwyciężyła firma Anna Bud z Warszawy. Stary budynek przy ul. Narutowicza ma zostać sprzedany.

Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS (dawna nazwa to Wydział Politologii), którego historia sięga 1993 roku, kształci prawie 2 tys. studentów na kierunkach: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, produkcja medialna, politologia, bezpieczeństwo narodowe, społeczeństwo informacyjne, international relations, public relations i zarządzanie informacją czy administracja publiczna. W skład wydziału wchodzą instytuty Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach oraz Nauk o Polityce i Administracji. UMCS ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz nauk o polityce i administracji.

Wydział Pedagogiki i Psychologii kształci ponad 2 tys. studentów, w tym ponad 500 w Instytucie Psychologii, na kierunkach: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, animacja kultury, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. W skład wydziału wchodzą instytuty Pedagogiki oraz Psychologii. UMCS ma uprawnienia do nadawania doktoratów w dyscyplinach psychologia i pedagogika oraz habilitowania w zakresie pedagogiki.

Obecnie na Wydziale Artystycznym kształci się ponad 500 studentów, a na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej ponad tysiąc osób. Oznacza to, że na kampusie zachodnim od października będzie studiować ponad 4 tys. studentów z czterech wydziałów UMCS.

Grzegorz Rekiel

Fotoreportaż na 3 str. okładki

Wróć