logo
FA 9/2020 INFORMACJE I KOMENTARZE

Andrzej F. Wojtyła

W drodze do uniwersytetu

W drodze do uniwersytetu 1

Dr hab. n. med. Andrzej F. Wojtyła, prof. Akademii Kaliskiej i jej rektor, mówi o źródłach sukcesu kierowanej przez siebie uczelni.

Przekształcenie uczelni zawodowej w akademicką było możliwe przede wszystkim dzięki spełnieniu podstawowych wymogów formalnych, czyli uzyskaniu dwóch uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora. W ubiegłym roku uzyskaliśmy prawo do doktoryzowania w zakresie nauk o zdrowiu, a w tym – w zakresie nauk o bezpieczeństwie. Dojście do tego etapu to skutek cierpliwego i dobrze ukierunkowanego rozwoju kadry oraz jej starań o jakość badań naukowych i dydaktyki. W efekcie uzyskaliśmy status akademicki, ale także znaleźliśmy się w rankingu Perspektyw w pierwszej setce uczelni akademickich. Nasze wychowanie fizyczne uzyskało w krajowym zestawieniu 12. pozycję, a pielęgniarstwo – 16.

Mamy w Kaliszu długą tradycję kształcenia akademickiego, która została przerwana podczas pierwszej wojny światowej. Dopiero po drugiej wojnie światowej powstało tu studium nauczycielskie, którego jednak nie przekształcono, jak w wielu innych miastach, w wyższą szkołę pedagogiczną. Jest też filia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dlatego ambicją lokalnej społeczności było powstanie uczelni kaliskiej. To doprowadziło do utworzenia w 1999 r. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Próbujemy odbudować tradycje akademickie w Kaliszu. Mamy świadomość, że to będzie długi, wieloletni proces. Teraz będziemy dążyli do uzyskiwania praw doktorskich w następnych dyscyplinach. Przygotowujemy dwa kolejne wnioski, a sześć uprawnień da nam prawo do przekształcenia się w Uniwersytet Kaliski. To oczywiście perspektywa na wiele lat, ale w tym kierunku zamierzamy podążać. Przed nami także uaktualnienie naszych możliwości doktoryzowania, czyli otwarcie szkoły doktorskiej, a do tego potrzebujemy kategorii naukowej. Niestety, ocena parametryczna została przełożona z roku 2021 na rok 2022. Przygotowujemy się do niej i cierpliwie czekamy.

Nie bez znaczenia dla rozwoju uczelni jest postawa władz miasta i dobra współpraca z otoczeniem. W ostatnim czasie udało się nam uporządkować sprawy własności budynków. Miasto nas w tym wspomogło. Przejęliśmy budynki po Narodowym Banku Polskim, z których miasto zrezygnowało na rzecz uczelni. Wspólnie z samorządem realizujemy wiele projektów. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy światowy Kongres Zdrowia Rodziny ze znaczącym wkładem miasta.

Choć uzyskaliśmy status akademicki, należymy wciąż do Związku Zawodowych Uczelni Wielkopolski. Jesteśmy z tym środowiskiem związani i chcemy nadal razem działać.

Notował Piotr Kieraciński

Wróć