logo
FA 9/2020 ŻYCIE AKADEMICKIE

Paweł Modrzyński, Małgorzata Zajdel, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska

Uwarunkowania i potencjał zdalnego nauczania

Autorzy niniejszego artykułu mają nadzieję, że przedstawiona analiza będzie inspiracją do dalszego badania uwarunkowań i potencjału zdalnego nauczania w kształceniu studentów.