logo
FA 9/2020 INFORMACJE I KOMENTARZE

NAWA dla szybko zmieniającego się świata

Granty Interwencyjne

Od połowy września można składać wnioski do programu Granty Interwencyjne NAWA. Nabór będzie trwał do końca grudnia, o ile fundusze przewidziane na jego realizację nie wyczerpią się wcześniej.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nowy program – Granty Interwencyjne NAWA. Jego celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na ważne, nagłe i nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie.

– Współczesny, szybko zmieniający się świat stawia przed nauką coraz to nowsze wyzwania badawcze. Często nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki nowy problem naukowy trzeba będzie rozwiązać albo jakie zjawisko wymaga zbadania, żeby nauka mogła się rozwijać i odpowiadać na potrzeby społeczeństwa i gospodarki. Granty Interwencyjne NAWA przeznaczone są na dofinansowanie projektów naukowych, których natychmiastowe niezrealizowanie może grozić utratą szansy na rozwiązanie postawionego problemu badawczego – mówi dr Grażyna Żebrowska (na fot.), dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Grant interwencyjny będzie mógł mieć wartość do pół miliona złotych na badania trwające od 3 do 12 miesięcy. Wspierane będą projekty, które nie mogą być wsparte z innych istniejących mechanizmów finansowania badań. Będą one przyznawane w trybie ciągłym do 31 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania budżetu programu, który wynosi 1,5 mln zł. Ocena złożonego wniosku odbywać się będzie w ciągu 30 dni, aby naukowcy mogli jak najszybciej przystąpić do realizacji swoich pomysłów naukowych. Wnioski mogą składać polskie jednostki nauki i szkolnictwa wyższego.

Grażyna Żebrowska

– Zależy nam na dofinansowywaniu projektów o przełomowym, międzynarodowym charakterze i jasno sprecyzowanym celu badawczym. Ich realizacja umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu, a także rozwinie współpracę międzynarodową naukowców – dodaje dyrektor dr Grażyna Żebrowska.

W ramach programu mogą być finansowane m.in.: wynagrodzenia osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu, mobilność naukowców oraz ewentualne ekspertyzy. Możliwe są także wydatki związane z nawiązaniem efektywnej łączności zdalnej czy dostępu do specjalistycznej aparatury.

Ogłoszenie oraz szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się na stronie www.nawa.gov.pl


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) to rządowa agencja podlegająca Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego, działająca na rzecz umiędzynarodowienia polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej. Agencja powstała w październiku 2017 r. i od tego momentu uruchomiła ponad 20 programów wspierających naukowców, instytucje polskiego systemu nauki i szkolnictwa wyższego, oferujących stypendia dla zagranicznych studentów na studia w Polsce, a także promujących język polski i kulturę polską na świecie. Więcej informacji: www.nawa.gov.pl

Wróć