logo
FA 9/2020 INFORMACJE I KOMENTARZE

NAWA dla szybko zmieniającego się świata

Granty Interwencyjne

Granty Interwencyjne 1

Od połowy września można składać wnioski do programu Granty Interwencyjne NAWA. Nabór będzie trwał do końca grudnia, o ile fundusze przewidziane na jego realizację nie wyczerpią się wcześniej.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nowy program – Granty Interwencyjne NAWA. Jego celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na ważne, nagłe i nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie.

– Współczesny, szybko zmieniający się świat stawia przed nauką coraz to nowsze wyzwania badawcze. Często nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki nowy problem naukowy trzeba będzie rozwiązać albo jakie zjawisko wymaga zbadania, żeby nauka mogła się rozwijać i odpowiadać na potrzeby społeczeństwa i gospodarki. Granty Interwencyjne NAWA przeznaczone są na dofinansowanie projektów naukowych, których natychmiastowe niezrealizowanie może grozić utratą szansy na rozwiązanie postawionego problemu badawczego – mówi dr Grażyna Żebrowska (na fot.), dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Grant interwencyjny będzie mógł mieć wartość do pół miliona złotych na badania trwające od 3 do 12 miesięcy. Wspierane będą projekty, które nie mogą być wsparte z innych istniejących mechanizmów finansowania badań. Będą one przyznawane w trybie ciągłym do 31 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania budżetu programu, który wynosi 1,5 mln zł. Ocena złożonego wniosku odbywać się będzie w ciągu 30 dni, aby naukowcy mogli jak najszybciej przystąpić do realizacji swoich pomysłów naukowych. Wnioski mogą składać polskie jednostki nauki i szkolnictwa wyższego.

Granty Interwencyjne 2

Grażyna Żebrowska

– Zależy nam na dofinansowywaniu projektów o przełomowym, międzynarodowym charakterze i jasno sprecyzowanym celu badawczym. Ich realizacja umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu, a także rozwinie współpracę międzynarodową naukowców – dodaje dyrektor dr Grażyna Żebrowska.

W ramach programu mogą być finansowane m.in.: wynagrodzenia osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu, mobilność naukowców oraz ewentualne ekspertyzy. Możliwe są także wydatki związane z nawiązaniem efektywnej łączności zdalnej czy dostępu do specjalistycznej aparatury.

Ogłoszenie oraz szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się na stronie www.nawa.gov.pl


Granty Interwencyjne 3

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) to rządowa agencja podlegająca Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego, działająca na rzecz umiędzynarodowienia polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej. Agencja powstała w październiku 2017 r. i od tego momentu uruchomiła ponad 20 programów wspierających naukowców, instytucje polskiego systemu nauki i szkolnictwa wyższego, oferujących stypendia dla zagranicznych studentów na studia w Polsce, a także promujących język polski i kulturę polską na świecie. Więcej informacji: www.nawa.gov.pl

Wróć