logo
FA 9/2020 ŻYCIE AKADEMICKIE

Zbigniew Drozdowicz

Ocena osiągnięć naukowych

Dla niektórych kandydatów do uzyskania stopnia doktora habilitowanego „zbawczym” rozwiązaniem okazały się zapisy mówiące o tym, że uprawnienia do jego nadawania ma już nie Centralna Komisja, lecz rady jednostek organizacyjnyvh spełniających określone wymagania kadrowe i naukowe. Czy przyczyniło się to w istotnym stopniu do podniesienia poziomu habilitacji lub przynajmniej ograniczenia uznaniowości? Wątpię.