logo
FA 9/2020 INFORMACJE I KOMENTARZE

Nowe władze KRASP

Nowe władze KRASP 1W dniach 26-27 sierpnia w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyło się posiedzenie Prezydium oraz Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, przeprowadzone częściowo w trybie zdalnym.

Podczas posiedzenia dr Jarosław Gowin, były wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, autor realizowanej właśnie reformy tych sektorów, powiedział o kilku rozważanych wersjach przyszłości resortu, wynikających z zapowiadanej na jesień rekonstrukcji rządu. Najprostsza zakłada połączenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwa Edukacji Narodowej (przypomnijmy, że taka sytuacja miała miejsce w początku lat 90. XX w., z tym że nauka miała wówczas osobny resort w postaci Komitetu Badań Naukowych). Inne koncepcje zakładają połączenie MNiSW, MEN i Ministerstwa Sportu (to też już było), ewentualnie także z rozszerzeniem tej konsolidacji o Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (tego dotychczas nie było). Rozważane jest też rozdzielenie szkolnictwa wyższego i nauki, co dr Gowin uznał za zagrożenie dla zaawansowanej już głęboko reformy tych sektorów. Przedstawił też swój autorski projekt, który zakłada połączenie MNiSW i Ministerstwa Rozwoju.

W natychmiastowej reakcji na tę informację prof. Jan Szmidt, przewodniczący KRASP, rektor Politechniki Warszawskiej, sprzeciwił się rozdziałowi szkolnictwa wyższego od nauki, czyli przekazanie każdego z tych obszarów do odrębnego ministerstwa. Zaproponował też, aby rektorzy zgromadzeni w KRASP skierowali do premiera RP i innych organów władzy publicznej formalne pismo w tej sprawie. Przyjęto je na zakończenie obrad.

Podczas spotkania przyjęto sprawozdanie z działalności KRASP przedstawione przez prof. Jana Szmidta, rektora Politechniki Warszawskiej w latach 2012-2020 i przewodniczącego KRASP w kadencji 2016-2020. Prof. Szmidt został honorowym przewodniczącym KRASP na kadencję 2020-2024, zastępując prof. Wiesława Banysia z Uniwersytetu Śląskiego.

Wybrano też nowe władze konferencji na tę kadencję. Przewodniczącym został prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej, którego kandydaturę zgłosiła prof. Bogumiła Kaniewska – rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i przewodnicząca KRUP. Wiceprzewodniczącymi KRASP wybrano profesorów Jacka Popiela, nowego rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Michała Zasadę, który 1 września objął funkcję rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Członkami Komisji Rewizyjnej KRASP w kadencji 2020-2024 zostali: prof. Anna Wypych-Gawrońska, rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, dr hab. inż. kpt. żw. Wojciech Ślączka, prof. AMS, rektor Akademii Morskiej w Szczecinie, prof. inż. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej, dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR, rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i prof. Władysław Szymański, rektor Akademii Muzycznej w Katowicach.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich jest instytucją przedstawicielską środowiska szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Została powołana 7 czerwca 1997 r. przez rektorów 73 szkół wyższych – członków działających wówczas konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni. Obecnie tworzą ją rektorzy 107 szkół wyższych, w tym 11 uczelni niepublicznych. Dziewięć kolejnych szkół wyższych ma status uczelni stowarzyszonych. W ostatnim roku z KRASP wycofały się publiczne uczelnie zawodowe. W uczelniach zrzeszonych w KRASP uczy się ok. milion osób, co stanowi 77% wszystkich studentów w Polsce.

(p)

Wróć