logo
FA 9/2020 W STRONĘ HISTORII

Magdalena Bajer

Lityńscy

Do pionierskich zasług profesora należy zainicjowanie badań nad skażeniem gleb promieniotwórczym izotopem strontu, co przewidział jako potencjalne zagrożenie w epoce rosnącego stosowania pierwiastków promieniotwórczych.