logo
FA 9/2020 INFORMACJE I KOMENTARZE

Konferencje rektorów po nowemu

Przedstawiciele poznańskiego ośrodka akademickiego zdominowali w nowej kadencji stanowiska przewodniczących rektorskich konferencji. Staną na czele aż trzech.

Najwcześniej, bo już 23 lipca, wybrano władze Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, zrzeszającej 20 klasycznych uniwersytetów. Po raz pierwszy w ponad 30-letniej historii jej pracom przewodniczyć będzie kobieta. Prof. Bogumiła Kaniewska, nowa rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zastąpiła na tym stanowisku prof. Wojciecha Nowaka z UJ, który zakończył swoją drugą kadencję.

Pracami Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych pokieruje prof. Teofil Jesionowski z Politechniki Poznańskiej. Jego zastępcami będą: prof. Jerzy Lis – rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, prof. Krzysztof Jóźwik – rektor Politechniki Łódzkiej oraz prof. Krzysztof Wilde – rektor Politechniki Gdańskiej. Stojący dotychczas na czele KRPUT prof. Tadeusz Słomka (AGH) przez najbliższe cztery lata będzie Honorowym Przewodniczącym. Nowy skład prezydium wybrano 28 sierpnia podczas posiedzenia online. KRPUT zrzesza 22 uczelnie członkowskie oraz 6 stowarzyszonych.

W pięcioosobowym składzie Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych znalazło się dwóch rektorów, którzy w tym roku z powodzeniem ubiegali się o reelekcję. Jeden z nich – prof. Maciej Żukowski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – został nowym przewodniczącym KRUE. Wiceprzewodniczącym będzie dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH – nowy rektor Szkoły Głównej Handlowej.

W trybie zdalnym wybierano 25 sierpnia władze Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. Na jej czele stanął prof. Marcin Gruchała (na fot.), rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a jego zastępcami zostali: prof. Kornelia Kędziora-Kornatowska, prorektor ds. Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz prof. Andrzej Tykarski, rektor Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Członkami KRAUM jest 13 uczelni oraz jedna stowarzyszona.

Tego samego dnia, również online, zadecydowano o składzie dwuosobowego prezydium Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych. Tworzą go: dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS – nowa rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (przewodnicząca) oraz prof. Anna Wypych-Gawrońska z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Przewodniczącym Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych został 17 sierpnia prof. Krystian Kiełb, rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. KRUA zrzesza 19 uczelni: 8 muzycznych, 7 plastycznych, 2 teatralne, jedną filmową, telewizyjną i teatralną oraz jedną interdyscyplinarną. Dziewięcioosobową Konferencją Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych będzie z kolei dowodził prof. Jarosław Bosy (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu). Pełnych władz obu konferencji jeszcze nie wybrano.

Stery Konferencji Rektorów Akademii Wychowania Fizycznego przejął 28 sierpnia prof. Andrzej Rokita, rektor AWF we Wrocławiu. Konferencja zrzesza 6 akademii wychowania fizycznego.

Po posiedzeniu w Skierniewicach, 26 sierpnia, poznaliśmy nowe władze Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. Prof. Witolda Stankowskiego, który po dwóch kadencjach ustąpił ze stanowiska rektora Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, i szefa KRePUZ, zastąpił dr hab. Dariusz Surowik (na fot.), prof. uczelni, wybrany na drugą kadencję rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Jego zastępcami będą: dr hab. Maciej Słodki, prof. Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku oraz dr hab. Donat Mierzejewski, prof. Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile. Do prezydium weszli ponadto: dr hab. Artur Zimny, prof. PWSZ (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie), dr Sonia Grychtoł (Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu), dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu) i dr Robert Musiałkiewicz (Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku). KRePUZ zrzesza obecnie 32 członków.

Przewodniczący wszystkich konferencji rektorów publicznych uczelni akademickich wchodzą w skład prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

karma

Wróć