logo
FA 9/2020 FELIETONY

Henryk Grabowski

Czym jest nauka?

Jednoznaczna odpowiedź na pytanie, czym jest nauka, nie jest możliwa, ponieważ jest to pojęcie wieloznaczne. Można je rozumieć jako to wszystko, co stanowi przedmiot akademickiego kształcenia lub jako całokształt zgromadzonej wiedzy naukowej, ewentualnie jako ogół czynności związanych z tworzeniem wiedzy naukowej.