logo
FA 9/2020 NIE TAKIE TWARDE

Barbara Pabjan

Czy wiedza naukowa jest społecznie uwarunkowana?

Nauki ścisłe i przyrodnicze uchodzą za twarde pod względem przedmiotu badań i metodologii. Jakie jest w nich miejsce na subiektywizm, emocje, własne przekonania naukowców? Weźmy badaczy z dziedzin nauk o życiu czy dziedzin upolitycznionych, jak ekologia. Czy zawsze stać ich na zimne, obiektywne podejście? Nie chodzi o fałszowanie wyników, bo to łatwo odkryć, lecz o kierunek podejmowanej tematyki, tworzenie hipotez, unikanie pewnych pól, interpretację rezultatów, a także ukierunkowaną popularyzację wiedzy i wypowiedzi publiczne. Elisabeth Noelle-Neumann uważała, że dostosowujemy własne opinie i przekonania do tych, które dominują w naszym środowisku. Filozof nauki Bruno Latour, socjolog Karin Knorr Cetina mówią o różnorodnych (subiektywnych, mentalnych, społecznych, kulturowych czy politycznych) uwarunkowaniach badań laboratoryjnych. Tym i podobnym sprawom poświęcamy poniższy blok tekstów.

Redakcja