logo
FA 9/2020 INFORMACJE I KOMENTARZE

Akademia Kaliska

Pomnik patrona Akademii Kaliskiej Prezydenta RP prof. Stanisława Wojciechowskiego

Oto stała się rzecz niemożliwa przed lipcem 2018 r. – minister szkolnictwa wyższego i nauki Wojciech Murdzek podniósł PWSZ do rangi uczelni akademickiej, zmieniając jej nazwę w drodze rozporządzenia. Brzmi ono lapidarnie: „Z dniem 1 września 2020r. zmienia się nazwę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na Akademię Kaliską im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego”. Podstawę prawną takiego działania daje art. 35 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r.

Kaliska PWSZ powstała w 1999 r., a w roku 2005 przyjęła imię prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. W ciągu 20 lat jej dyplomy otrzymało ponad 16 tys. absolwentów. Dziś na 18 kierunkach I stopnia i 11 kierunkach II stopnia kształci się tam ok. 3,2 tys. studentów. Akademia oferuje też 11 programów podyplomowych.

Uczelnia od lat stawiała konsekwentnie na rozwój własnej kadry i badań naukowych. Kolejni rektorzy deklarowali akademickie ambicje kaliskiej PWSZ. Wymogi formalne udało się spełnić w ostatnich latach, gdy uczelnia uzyskała prawa do doktoryzowania w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu oraz w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Formalnie stała się wówczas uczelnią akademicką, choć do 1 września br. posługiwała się tradycyjną nazwą.

Strukturę Akademii Kaliskiej tworzą wydziały: Nauk Społecznych, Politechniczny, Nauk o Zdrowiu oraz Wydział Medyczno-Społeczno-Techniczny we Wrześni.

Kadrę akademicką Akademii Kaliskiej tworzy 276 pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych, w tym 42 profesorów zwyczajnych, 40 profesorów nadzwyczajnych (dr hab./dr hab. med./dr hab. inż.), jeden docent, 106 doktorów (dr/dr n.med./dr inż.) i 90 magistrów (mgr/mgr inż./lek. med.). Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy dla 78% kadry, z tego 73% profesorów zwyczajnych, 70% profesorów nadzwyczajnych, 84% doktorów i 78% magistrów. Uczelnia zatrudnia też ok. stu pracowników administracji i obsługi.

W latach 2017-2019 pracownicy uczelni opublikowali 358 prac, których łączny wskaźnik Impact Factor wyniósł 130.406, punkty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW): 7138. W latach 2012-2018 na Wydziale Medycznym PWSZ w Kaliszu, opublikowano 386 prac, których łączny wskaźnik Impact Factor wyniósł: 253.216, punkty MNiSW: 3777. Uczelnia wydaje czasopisma naukowe: „Studia Kaliskie. Studia Calisiensia”, indeksowane w ICI Journal Master List (ocenione w roku 2017 ICV 2017 = 50,56 – wspólnie z Kaliskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk), „Journal of Health Inequalities” (ocenione przez Index Copernicus na 94,67 pkt.) i „European Journal of Science and Research” (w fazie oceny).

W latach 2012-2019 realizowano ponad 80 projektów, a obecnie w trakcie realizacji jest ich 11. W latach 2014-2019 uczelnia pozyskała środki z Unii Europejskiej na realizację 22 projektów.

Projekt godła i sztandaru Akademii Kaliskiej wykonał dr Jerzy Wypych, kaliszanin, artysta plastyk, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, pracownik Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM, we współpracy z Piotrem Skoniecznym, grafikiem freelancerem.

Biblioteka Uczelniana, założona w 1999 roku, zajmuje powierzchnię 1680 m2. Dysponuje 422 miejscami czytelniczymi, w tym 212 stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu. Rocznie rejestruje ponad 40 tys. odwiedzin i udostępnia ok. 55 tys. zbiorów. Księgozbiór Biblioteki liczy 142 tys. woluminów oraz blisko 1000 jednostek zbiorów specjalnych, ponad 300 tys. jednostek zbiorów elektronicznych (książek, czasopism, raportów, analiz itp.) subskrybowanych w 98 bazach danych dostępnych na platformie INFONA i serwerach wydawców. Biblioteka prenumeruje 312 tytułów czasopism.

Akademia Kaliska dysponuje obiektami w kilku punktach miasta. Zabytkowy dziewiętnastowieczny budynek w centrum Kalisza jest siedzibą władz uczelni. Są tam również księgarnia, Galeria „Nowy Świat”, Klub Studencki „Kredens” oraz pomieszczenia dla kadry dydaktycznej. Zajęcia mają studenci Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych. Obok zlokalizowane jest Collegium Novum, nowoczesny obiekt dydaktyczny, w którym znajduje się m.in. aula na ponad 500 miejsc – największy obiekt tego typu w mieście. Ma tam również siedzibę Biblioteka Główna, pełnowymiarowa sala gimnastyczna z zapleczem, Wydawnictwo Uczelniane, Galeria „Novum” i kawiarnia „NOVA” oraz pomieszczenia dla kadry dydaktycznej. Dom studenta „Bulionik” – pięciokondygnacyjny budynek dysponujący 260 miejscami noclegowymi przejęty przez uczelnię od „Winiar” – mieści też sale wykładowe i ćwiczeniowe oraz laboratoria dydaktyczne. Przyziemie budynku zostało zaadaptowane na Klub Studencki „Hades”.

Kampus studencki w miejscu dawnej jednostki wojskowej to zespół budynków dydaktycznych i laboratoryjnych: Collegium Oecologicum, Collegium Mechanicum, Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych, Dom Pasywny i Dom „Wojaczek”. Zlokalizowano tam również zespół boisk sportowych, siłownię i salę gimnastyczną, zadaszone korty tenisowe i boisko wielofunkcyjne z bieżnią. Po drugiej stronie miasta znajduje się Collegium Medicum wraz z Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej i Collegium Mechanicum.

Uczelnia podpisała 80 umów o współpracy z partnerami z zagranicy, w tym 64 w ramach programu Erasmus+. Uczelniane wydawnictwo publikuje rocznie ponad 20 tytułów. W Akademii Kaliskiej działa 28 organizacji studenckich. Wkrótce rektorat zostanie przeniesiony do nowej siedziby w gmachu po NBP.

(pik)

Fotoreportaż na 4 str. okładki

Wróć