logo
FA 7-8/2023 życie akademickie

Bartłomiej Kurzyk

Wsparcie doktorantów w organizacji pracy naukowej

Wsparcie doktorantów w organizacji pracy naukowej 1

Program „Narzędzia efektywności pracy naukowej” jest nowatorskim i unikalnym w skali kraju projektem wsparcia doktorantów w pracy naukowej. Jesteśmy jeszcze przed badaniami, które pozwolą nam na ocenę realnego wpływu, jaki program wywiera na skuteczność pracy naukowej zwieńczonej obroną i awansem naukowym w przewidzianym terminie. Opinie dotychczasowych uczestników o programie sugerują jednak, że wpływ ten może być znaczny.