logo
FA 7-8/2023 w stronę historii

Piotr Hübner

U źródeł zła

U źródeł zła 1

Wszystkie moje prace i artykuły z tamtego czasu pokazywały ciemną stronę stalinizmu. W źródłach, zwłaszcza z okresu przygotowań do I Kongresu Nauki Polskiej, widoczna była prymitywna ideologia, naruszająca akademickie standardy humanistyki.