logo
FA 7-8/2023 informacje i komentarze

Piotr Kieraciński

Już 30 uczelni kształci lekarzy!

W ciągu ośmiu lat, od roku 2015 liczba uczelni kształcących na kierunku lekarskim podwoiła się. W tym roku minister zdrowia przyznał limity przyjęć trzydziestu uczelniom, w tym sześciu po raz pierwszy. Te ostatnie to: Akademia Kaliska (a już wkrótce Uniwersytet Kaliski), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Akademia Mazowiecka w Płocku, Uniwersytet Przyrodniczo– Humanistyczny w Siedlcach (wkrótce Uniwersytet Siedlecki), Politechnika Wrocławska i niepubliczna Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Mieszka I w Poznaniu. Łącznie przyjmą one w tym roku na studia stacjonarne w języku polskim 352 studentów.

Ogółem limit przyjęć na kierunek lekarski w języku polskim dla wszystkich trzydziestu uczelni wynosi w tym roku 7975, z czego 6246 studentów (w tym 109 obcokrajowców) podejmie kształcenie w trybie stacjonarnym, a 1729 w niestacjonarnym. Tym ostatnim pomoże system specjalnych kredytów dla studentów płatnych studiów lekarskich w j. polskim. Dodatkowo minister zdrowia przyznał 16 uczelniom 1829 miejsc na płatne studia obcojęzyczne (w praktyce: w języku angielskim). Większość tych studentów, bo aż 1429, trafi do „starej jedenastki” – to są nadal największe uczelnie medyczne. Do tego grona zaliczam 9 uniwersytetów medycznych podległych ministrowi zdrowia oraz dawne akademie medyczne przekształcone w kolegia medyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Przyjmą one na jednolite stacjonarne lekarskie studia magisterskie w języku polskim łącznie 4316 studentów, w tym 4240 Polaków i 76 obcokrajowców, którzy podejmą kształcenie w j. polskim. Uczelnie z tej grupy ostatni raz jako jedyne dostały limity w 2011 roku. Potem do elitarnego grona kształcących lekarzy dołączył Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, a w 2015 roku kolejne trzy uniwersytety: Rzeszowski, Zielonogórski i Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Łącznie zatem studia na kierunku lekarskim w roku akademickim 2023/24 w trzydziestu uczelniach we wszystkich trybach i typach kształcenia podejmie 9804 studentów. To o niecałe 4% więcej niż w ub. roku, przy czym rośnie o 454 liczba przyjęć na bezpłatne studia w języku polskim, maleje zaś na studia płatne (łącznie o 84). Warto zauważyć, że ten wzrost odbywa się głównie wdzięki nowo otwartym kierunkom lekarskim, które decydują o 77,5% wzrostu. Od roku 2015 limit, gdy limit przyjęć na studia lekarskie w języku polskim wyniósł 4637, wzrósł on o 3338 miejsc, czyli o 72%.

Piotr Kieraciński

Wróć