logo
FA 7-8/2023 z laboratoriów

Dorota Łochnicka

Trzecia misja

Polskie uniwersytety wobec przedsiębiorczych wyzwań współczesności

Trzecia misja 1

Uniwersytet przedsiębiorczy powinien pozostać wierny swoim dwóm podstawowym misjom (edukacyjnej i naukowej), lecz podstawą jego działania winien być „duch przedsiębiorczości” wyznaczający kierunki i sposób funkcjonowania instytucji w każdym obszarze jej działalności. Uniwersytet przedsiębiorczy sam w sobie nie powinien być więc skomercjalizowany, lecz rozwijać i przekazywać wiedzę, dokonując integracji edukacji i badań, a tym samym wspierać innowacje, zachowując przy tym swoje tradycyjne role.