logo
FA 7-8/2023 studenckie koła naukowe

Agnieszka Nymś-Górna

Studenckie koła naukowe

Studenckie koła naukowe 1

Działalność kół naukowych w dużej mierze opiera się na współpracy, a z perspektywy studenckiej współpraca jest jedną z najważniejszych kompetencji psychospołecznych. Przede wszystkim umożliwia ona wymianę wiedzy i doświadczeń. Praca w grupie pozwala studentom na korzystanie z wiedzy i umiejętności innych osób, a także na dzielenie się własnymi umiejętnościami i wiedzą.