logo
FA 7-8/2023 z laboratoriów

Jerzy Skwarzyński

Rozsupływanie znaczeń i zaplatanie ich na nowo

Rozsupływanie znaczeń i zaplatanie ich na nowo 1

Czy rolą tłumacza jest wyjść zza kulis i zająć miejsce przy autorze, podkreślić swoją obecność i zasługi, a w użyciu języka silnie zaznaczyć obce pochodzenie tekstu?