logo
FA 7-8/2023 z laboratoriów

Anna Dąbrowska

Piśmienność młodzieży w epoce nowej oralności

Piśmienność młodzieży w epoce nowej oralności 1

Współczesna młodzież uczy się tworzenia własnych tekstów pisanych w szczególnych warunkach kulturowych i edukacyjnych. Należą do nich z jednej strony zanurzenie w swoistym sposobie komunikacji, który nazywam nową oralnością, z drugiej zaś nauka „pod test” związana z koniecznością zdawania egzaminów zewnętrznych na zakończenie jednolitego obowiązkowego etapu kształcenia.