logo
FA 7-8/2023 informacje i komentarze

Nowi profesorowie

14 czerwca 2023 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

NAUKI HUMANISTYCZNE: Igor Kamil Borkowski (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny), Tomasz Piotr Chachulski (IBL PAN), Piotr Jacek Chlebowski (KUL), Elżbieta Dąbrowicz (UwB), Jarosław Jarzewicz (UAM), Małgorzata Hanna Karpińska (UW), Rafał Kazimierz Kubicki (UG), Piotr Stanisław Mazur (AI Kraków), Bożena Maria Mazurek (UŚ), Alina Naruszewicz–Duchlińska (UWM), Adam Sawicki (UP Kraków), Łukasz Sroka (UP Kraków), Marek Stanisz (URz), Henryk Krzysztof Walczak (USz), Agata Dorota Zawiszewska (USz)

NAUKI INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE: Józef Stanisław Borkowski (PWr), Leszek Zbigniew Borzemski (PWr), Marek Jerzy Brzeżański (PK), Jerzy Bogdan Cetnar (AGH), Tomasz Marek Chmielewski (PW), Paolo Di Barba (University of Pavia, Włochy), Tomasz Bartłomiej Figlus (PŚ), Krzysztof Jassem (UAM), Maciej Ludomir Ławryńczuk (PW), Yuriy Pyr’yev (PW), Marderos Ara Sayegh (PWr), Rafał Daniel Walczak (PWr), Magdalena Żmudzińska–Nowak (PŚ)

NAUKI MEDYCZNE I O ZDROWIU: Dorota Bielińska–Wąż (GUMed), Dariusz Boroń (PMWSZ Opole), Marta Cześnikiewicz–Guzik (UJ), Sebastian Granica (WUM), Małgorzata Inglot (UMWr), Mieczysława Jurczyk (UMP), Beata Magdalena Kieć–Wilk (UJ), Marzena Anna Lewandowska (UMK), Paweł Łaguna (WUM), Sławomir Ławicki (UMB), Adam Maszczyk (AWF Katowice), Janusz Menkiszak (UMSz), Agata Barbara Smoleń (UML), Ewa Łucja Stępień (UJ), Katarzyna Szczerbińska (UJ), Krzysztof Tokarski (UMWr), Iwona Beata Wertel (UML), Przemysław Roman Witek (WUM), Kamila Marta Wojas–Krawczyk (UML), Jacek Mirosław Zieliński (GUMed), Agnieszka Żebrowska (UMŁ)

NAUKI ROLNICZE: Dariusz Józef Kokoszyński (PB), Beata Anna Kuczyńska (SGGW), Agnieszka Ewa Waśkiewicz (UPP)

NAUKI SPOŁECZNE: Karol Adam Karski (UW), Tomasz Grzegorz Kośmider (ASW), Katarzyna Magdalena Pokorna–Ignatowicz (KAAFM), Grzegorz Radomski (UMK), Urszula Jolanta Szuścik (UŚ), Tomasz Śleszyński (IGiPZ PAN), Marzena Świgoń (UWM)

NAUKI ŚCISŁE I PRZYRODNICZE: Adam Bzdak (AGH), Aleksander Filarowski (UWr), Hubert Marek Harańczyk (UJ), Joanna Janczewska (PG), Agnieszka Janiuk (CFT PAN), Elżbieta Beata Jartych (PL), Tadeusz Józef Kosztołowicz (UJK), Stanisław Zbigniew Mikulski (PIG), Barbara Jadwiga Pałys (UW), Piotr Pawluć (UAM), Romana Elżbieta Ratkiewicz–Landowska (CBK PAN), Jacek Kazimierz Sekutowicz (NCBJ), Adam Bolesław Trzupek (IFJ PAN), Marzena Jadwiga Tykarska (WAT), Katarzyna Tyszczuk–Rotko (UMCS), Maciej Robert Walczak (UMK), Łukasz Wyrzykowski (UW), Eliza Sylwia Wyszko (ICB PAN), Szymon Zubek (UJ)

NAUKI TEOLOGICZNE: ks. Marek Witosław Lis (UO), ks. Paweł Mąkosa (KUL)

SZTUKI: Marzena Zofia Bernatowicz (UMCS), Grzegorz Bienias (ASP Kraków), Jerzy Witold Bogusławski (ASP Warszawa), Krzysztof Grzeszczak (AMuz Łódź), Marek Bogusław Haładuda (UAP), Krzysztof Herdzin (AMuz Bydgoszcz), Andrzej Kosendiak (AMuz Wrocław), Marta Ewa Lempart–Geratowska (ASP Kraków), Dariusz Mikulski (AMuz Łódź), Zdzisław Nitka (ASP Wrocław), Małgorzata Danuta Ratajczak (AMuz Kraków), Piotr Eugeniusz Sułkowski (AMuz Bydgoszcz), Krzysztof Szmyt (UMuz Warszawa), Piotr Marian Marek Tetlak (UAP), Marta Weronika Węcławska–Lipowicz (UAP)

Wróć