logo
FA 7-8/2023 Okolice nauki

Książki nadesłane

Emilia WĄSIKIEWICZ-FIRLEJ, Anna SZCZEPANIAK-KOZAK, Hadrian LANKIEWICZ, Doświadczenie pobytu w Polsce w narracjach zagranicznych studentów, Wyd. FRSE, Warszawa 2022.

Emilia WĄSIKIEWICZ-FIRLEJ, Anna SZCZEPANIAK-KOZAK, Hadrian LANKIEWICZ, Living in Poland in narrative accounts of international students, FRSE Publ., Warsaw 2022.

Perspectives on LSP teacher training in Poland, edited by Joanna KIC-DRGAS, Joanna WOŹNIAK, FRSE Publ., Warsaw 2022.

Perspektywy kształcenia nauczycieli języków specjalistycznych w Polsce, red. Joanna KIC-DRGAS, Joanna WOŹNIAK, Wyd. FRSE, Warszawa 2022.

Agnieszka ANIELSKA, Szkolnictwo wyższe wobec studentów nietradycyjnych. Strategie uczelni w obszarze kształcenia dorosłych na przykładzie studiów podyplomowych, Wyd. FRSE, Warszawa 2022.

Agnieszka ANIELSKA, Higher Education and Non-Traditional Students. Strategies of Higher Education Institutions in the Field of Adult Education on the Example of Postgraduate Studies, FRSE Publ., Warsaw 2022.

Agnieszka TRZEŚNIEWSKA-NOWAK, W kleszczach lęku. Thriller medyczny w literaturze i kulturze popularnej, Wyd. UMCS, Lublin 2022, seria: Język. Kultura. Społeczeństwo.

Jadwiga BARTHEL DE WEYDENTHAL, Wspomnienia, wstęp i oprac. Józef Nowakowski, Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa 2022.

Dom poety. Eseje o twórczości Mirona Białoszewskiego, pod red. Jacka KOPCIŃSKIEGO, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2022.

Paweł KUCIŃSKI, Nacjonalizm, romantyzm, poezja w latach 30. XX wieku, Wyd. Nauk. UKSW, Warszawa 2022.

Piotr PARA, Marek ZIMNAK, Głos i wizerunek, Wyd. Nauk. DSW, Wrocław 2021.

Maciej FRĄCKOWIAK, Obrazy, co mogą. Studium przeobrażania świata przez fotografię, Universitas, Kraków 2022.

Karol PIASECKI, Hiperborejczycy, czyli ludy cyrkumborealne, tom 1-2, Wyd. Nauk. USz, Szczecin 2021.

Maciej ŚWIERKOCKI, Łódź Ulissesa, czyli siedem lat i osiemnaście godzin z Jamesem Joyce’em w Dublinie i nie tylko, Wyd. Officyna, Łódź 2021.

Katarzyna NIESPOREK-KLANOWSKA, Poezja, wyobraźnia, Śląsk. Szkice, Wyd. UŚ, Katowice 2022.

Aleksandra SKRZYPIETZ, Stanisław JUJECZKA, Maria Klementyna Sobieska, Królowa i Służebnica Boża, Wyd. UŚ, Katowice 2022.

Wróć