logo
FA 7-8/2023 z laboratoriów

Jan Lichtarski

Inna perspektywa

O metodologicznych dylematach i priorytetach badań w naukach o zarządzaniu. Cz. II

Inna perspektywa 1

Refleksja metodologiczna w naukach o zarządzaniu może być i bywa podejmowana z różnych perspektyw. Możliwa i potrzebna jest perspektywa refleksji nad przesłankami, zakresem, przejawami oraz rezultatami stosowania arsenału rekomendacji metodologicznych odnoszących się do procesów przygotowania i prowadzenia badań naukowych w dyscyplinie. Tę właśnie perspektywę chciałbym uczynić przedmiotem mojej uwagi w tym opracowaniu.