logo
FA 7-8/2023 badania terenowe w Afryce

Ryszard Vorbrich

Etnograficzne badania w Afryce

Czy można wskazać ich specyfikę?

Etnograficzne badania w Afryce 1

W ramach oswajania obcego świata, poznawania ludzi, z czasem formuje się wokół etnografa specyficzna przestrzeń wyznaczająca jego „strefę kontaktu” – przestrzeń wzajemnych, trwałych w czasie, interaktywnych relacji, obszar jego laboratorium badawczego.