logo
FA 7-8/2022 badania przez internet

Krzysztof Janc

Z perspektywy przestrzennej

Internet i przestrzeń cyfrowa w geografii społeczno-ekonomicznej

Z perspektywy przestrzennej 1

Poznawanie przestrzeni cyfrowej umożliwia zrozumienie działań podejmowanych przez człowieka zarówno w niej, jak i w przestrzeni rzeczywistej.