logo
FA 7-8/2022 z laboratoriów

Aleksandra Rzyska

Uniwersytet jaki jest, każdy widzi... po swojemu

Uniwersytet jaki jest, każdy widzi... po swojemu 1

Badany dyskurs prasowy, dla którego kontekst stanowi polityka wobec szkolnictwa wyższego i uniwersytetu, odczytać można jako spór pomiędzy dwiema wspólnotami interpretacyjnymi: grupą twórców i zwolenników zmian oraz grupą przeciwników zmian. Grupy te formułują dwie, główne ramy interpretacyjne: ramę wyścigu oraz krytyczną wobec niej ramę konfliktu.