logo
FA 7-8/2022 informacje i komentarze

Mariusz Karwowski

Uczelniane place budów

Uczelniane place budów 1

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Dwie kamienice na poznańskim Starym Mieście adaptuje na swoje potrzeby Wyższa Szkoła Bankowa. Nieruchomości przy ul. Ratajczaka 1 i 3 znajdują się na terenie dawnych koszar wojskowych. Powstały pod koniec XIX wieku. Zostaną poddane rewitalizacji, podobnie jak ich najbliższe otoczenie. Oprócz odnowienia kamienic inwestycja obejmuje także wybudowanie trzech szklanych łączników, które wraz z obecnie wykorzystywanymi przez WSB zabytkowymi budynkami przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 i 5 oraz Ratajczaka 5/7 utworzą kompleks obiektów uczelni. Znajdą się tam sale dydaktyczne, strefa studenta oraz strefy i pomieszczenia do pracy co-workingowej i warsztatowej, a także otwarta przestrzeń (częściowo przeszklona) między kamienicami. W nowym miejscu powstanie również Centrum Kształcenia Przedsiębiorczości Społecznej, które skupi się na świadczeniu usług na rzecz sektora ekonomii społecznej. Jego zadaniem będzie wsparcie badań diagnozujących potrzeby lokalnych podmiotów gospodarczych oraz tworzenie strategii ich rozwoju, pozyskiwanie środków na tworzenie miejsc pracy, a także wsparcie szkoleniowe, doradcze i promocyjne. W sumie rewitalizacją zostanie objęty obszar około 1400 m2, z czego blisko połowę stanowi powierzchnia użytkowa budynków. Inwestycja, której zakończenie planowane jest na wiosnę przyszłego roku, pochłonie ponad 6,3 mln zł.

Uczelniane place budów 2

Collegium Polonicum w Słubicach

Do końca czerwca 2023 r. o nowy obiekt powiększy się infrastruktura Akademii Zamojskiej. Trzy lata temu uczelnia kupiła za 700 tys. zł budynek dawnej piekarni Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” przy ulicy Szczebrzeskiej. Znajduje się on w sąsiedztwie Centrum Badań i Transferu Technologii AZ, które służy już studentom logistyki oraz mechaniki i budowy maszyn. Teraz ma powstać Centrum Studiów Technicznych, w którym będą się doskonalić studenci kierunków inżynierskich. Uczelnia chce w tym miejscu zlokalizować również swoją pierwszą salę sportową, w tej chwili żacy korzystają z miejskich obiektów. Koszt inwestycji to blisko 8,5 mln zł. Zostanie sfinansowana ze środków uzyskanych ze sprzedaży obligacji otrzymanych w 2019 r. od ministra nauki.

Uczelniane place budów 3

Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Na znacznie więcej, bo aż 131 mln zł, wyceniono budowę Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Stanie przy ul. Pawińskiego. Znajdzie się w nim m.in. 6 sal wysokiej wierności, w tym blok operacyjny, sala porodowa, 2 sale intensywnej terapii, sala szpitalnego oddziału ratunkowego i sala pielęgniarska. Oprócz tego przewidziano przestrzeń opieki przedszpitalnej z karetką pogotowia, a także salę do nauki umiejętności stomatologicznych i 3 pracownie umiejętności technicznych, gdzie będzie można ćwiczyć szycie ran, zakładanie opatrunków, cewnikowanie itp. Nie zabraknie sal przeznaczonych do zajęć z komunikacji medycznej z udziałem pacjenta symulowanego oraz pomieszczeń do przeprowadzania egzaminu OSCE (Objective Structured Clinical Examination). Nowa jednostka będzie przeznaczona dla wszystkich studentów, nie tylko tych z kierunku lekarskiego. Skorzystają z niej również lekarze i pracownicy medyczni różnych specjalności. – Centrum da możliwość popełniania błędów w bezpiecznych warunkach. Studenci przyjrzą się temu, co zrobili źle i będą mieli szansę poprawić swój błąd. Nauczą się też współdziałania, bo chcemy ich kształcić w interdyscyplinarnych zespołach z udziałem przyszłych lekarzy, pielęgniarek czy ratowników medycznych – tłumaczy dr Marcin Kaczor, kierownik CSM. Pierwsze zajęcia zaplanowano już w przyszłym roku.

Uczelniane place budów 4

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Centrum Nauk Medycznych Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie

O nowy segment powiększa się właśnie Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie. Czterokondygnacyjny budynek, w którym mieścić się będzie Centrum Nauk Medycznych, powstaje w sąsiedztwie głównego gmachu uczelni przy ul. Choiny. Inwestycja szykowana głównie z przeznaczeniem na dydaktykę pozwoli na kształcenie przyszłych kadr ochrony zdrowia. Na 4,1 tys. m2 znajdą się specjalistyczne pracownie fizjoterapii, pielęgniarstwa, położnictwa i ratownictwa medycznego, wszystkie wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt medyczny. Na parterze zaplanowano miejsce na bar bistro oraz gabinety, w których będą mogły być świadczone usługi kosmetyczne. Na pierwszym piętrze ulokowana zostanie biblioteka i laboratoria komputerowe, a na kolejnych dwóch kondygnacjach powstaną dwie sale wykładowe o amfiteatralnym układzie miejsc (audytoria). Dodajmy, że w listopadzie uczelnia otworzyła Centrum Symulacji Medycznej, w którym kształcą się studenci pielęgniarstwa, fizjoterapii i kosmetologii. Kosztowało 5 mln zł. Wznoszony właśnie budynek będzie prawie dwukrotnie droższy. Ma być oddany do użytku w październiku przyszłego roku.

Uczelniane place budów 5

Akademicka Strefa Sztuki Scenicznej Akademii Muzycznej w Katowicach

Znacznie dłużej przyjdzie czekać na Akademicką Strefę Sztuki Scenicznej w centrum Katowic. Nowy obiekt Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego zostanie otwarty dopiero w 2025 roku. Powstaje na terenie pozyskanym od miasta. Będzie przeznaczony przede wszystkim na sztuki sceniczne. Swoją siedzibę znajdzie w nim uruchomiony przed trzema laty kierunek – taniec. W budynku zaplanowano także sale o powierzchni od 80 do 200 m2 wraz z zapleczem oraz wielofunkcyjną salę audiowizualną (konferencyjną) z widownią na 350 miejsc, wyposażoną w profesjonalny orkiestron. Będą w niej prezentowane przedstawienia taneczne, operowe oraz dramatyczne. Dla studentów specjalności muzykoterapia powstaną pracownie, w których przy wsparciu zespołu terapeutycznego będą oni realizować praktyki i uczestniczyć w projektach badawczych. Centralna przestrzeń między oknami ma pełnić funkcję foyer podczas dużych imprez. Na co dzień może też być wykorzystywana jako kawiarnia czy miejsce spotkań studentów. Szacunkowy koszt budynku o powierzchni ok. 5 tys. m2 to 115 mln zł.

Zakończył się już za to remont dużej auli Collegium Polonicum w Słubicach. Był konieczny po tym, jak w lipcu 2018 roku strawił ją pożar. Ogień wyrządził olbrzymie szkody. Kompletnego odbudowania wymagało nie tylko wnętrze reprezentacyjnej sali, ale również elementy pokrycia dachowego. Dzięki sprawnej akcji gaśniczej pożar nie rozprzestrzenił się i zdołano uratować m.in. cenny fortepian. Nową aulę, podobnie jak cały kompleks CP, zaprojektował architekt Tomasz Durniewicz. Salę wyposażono w 420 wygodnych foteli (o 36 więcej niż przed pożarem), nowoczesne oświetlenie oraz nagłośnienie. Będą się w niej odbywać uroczystości akademickie, konferencje, ale również koncerty i przedstawienia teatralne. Uczelnia już korzysta z sali, ale oficjalne otwarcie zaplanowano na 21 października podczas inauguracji roku akademickiego. Koszt remontu wyniósł blisko 7 mln zł. Collegium Polonicum w Słubicach jest wspólną placówką naukowo-badawczą dwóch partnerskich uniwersytetów: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. W ub.r. obchodziło swoje 30-lecie.

Mariusz Karwowski

Wróć