logo
FA 7-8/2022 w stronę historii

Piotr Hübner

Postscriptum

Postscriptum 1

Systemowy charakter encyklopedii wynika z idealnych założeń. W praktyce autorskich dokonań każda encyklopedia daleka jest od doskonałości, nie jest też „ostatnim słowem”. Już sama metoda pracy, oparta na ciągłych doskonaleniach encyklopedycznego tekstu oraz uzupełnieniach haseł, prowadzi do wniosku, że „praca nie ma końca”. Trwa więc nawet po wydrukowaniu. W przypadku tej encyklopedii autor dostrzega też inną cechę – niezupełność, która uwidacznia się w efekcie ujęcia systemowego, a nie alfabetycznego.