logo
FA 7-8/2022 felietony

Piotr Müldner-Nieckowski

Na emeryturę, czyli do likwidacji

Ten felieton tylko pozornie jest osobisty. O napisanie go prosiło mnie około dwudziestu naukowców i nauczycieli akademickich. A dziś, kiedy wreszcie to piszę, doszły jeszcze dwie osoby. Ba, wspaniałe postaci! Są to ludzie „wyrzuceni na emeryturę” między innymi z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Opolskiego, Wojskowej Akademii Technicznej, „mojego” Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i kilku innych.