logo
FA 7-8/2022 mody naukowe

Juliusz Gałkowski

Modna historia sztuki

Modna historia sztuki 1

Na prace naukowe historyków sztuki (chociaż nie tylko) bardzo duży wpływ mają mody intelektualne, które panują wśród decydentów otaczających system akademicki. Z jednej strony związane są one z rozmaitymi ideologiami, jakie panują wśród państwowych i niepaństwowych dystrybutorów pieniędzy i prestiżu. Z drugiej zaś system recenzencki utrwala pewne trendy i mody, gdyż odejście od nich grozi utratą grantów.