logo
FA 7-8/2022 mody naukowe

Ewelina Woźniak-Wrzesińska

Między modą a tradycją

Humanistyczne swingowanie

Między modą a tradycją 1

Język tekstów humanistycznych jako pewnego rodzaju produkt stylu myślowego badaczy ma charakter zmienny i jest uwarunkowany panującym / wybranym paradygmatem (tradycją, do której należy, z którą się utożsamia, z której wyrasta teoretyk humanista).