logo
FA 7-8/2022 okolice nauki

Książki nadesłane

Andrzej KOBAK, Karol Potkański w życiu i nauce (1861-1907). Między tradycją a modernizacją, Wyd. UŁ, Łódź 2021.

Leszek PIETRZAK, Pierwszy demokrata Rzeczypospolitej, Instytut De Republica, Warszawa 2021.

Danuta CIESIELSKA, Lech MALIGRANDA, Joanna ZWIERZYŃSKA, W świątyni nauki, mekce matematyków. Studia i badania naukowe polskich matematyków, fizyków i astronomów na Uniwersytecie w Getyndze 1884-1933, PWN, Warszawa 2021.

Patrycja RUDNICKA, Gotowość wobec technologii. Konteksty, definicja i pomiar, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Magdalena RODE, Poznawcze i temperamentalne wyznaczniki kryminogenezy nieletnich, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Dagmara DOBOSZ, Kobiecość i męskość w popkulturze z perspektywy młodych dorosłych. Studium jakościowe, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Patrycja MŁYNEK, Współpraca środowisk: szkolnego i rodzinnego z perspektywy rodziców i nauczycieli, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Tomasz BUGAJ, Pamięć represji. Świadkowie Jehowy w Związku Radzieckim, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Tadeusz SŁAWEK, A jeśli nie trzeba się uczyć…, Wyd. UŚ, Katowice 2021, seria: Nowa Edukacja.

Elżbieta GÓRNIKOWSKA-ZWOLAK, Polityka – edukacja – płeć kulturowa. Z perspektywy antropogiki społecznej, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Joanna ALEKSANDROWICZ, Obrazy Andaluzji w kinie hiszpańskim (1910-2021), Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Zenon MOJŻYSZ, Kultura muzyczna ewangelików na Śląsku Cieszyńskim w pierwszej połowie XVIII wieku. T.1: Rys historyczny z wybranymi materiałami źródłowymi, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Joanna M. SOSNOWSKA, Malarz. Józef Chełmoński, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2021.

Piotr GRACZYK, Warstwy ochronne. Zbiór szkiców o literaturze i polityce, Wyd. UJ, Kraków 2021.

Maciej TRAMER, „Wszystko zmienne”. Pięć szkiców o Władysławie Broniewskim, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Beata GLINKA, Wojciech CZAKON, Podstawy badań jakościowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2021.

Joanna SZEN-ZIEMIAŃSKA, Weronika TRZMIELEWSKA, U progu akademii. Wyzwania na drodze do doktoratu i kariery naukowej w naukach społecznych (i nie tylko), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2022.

Weronika DRAGAN, Kształtowanie układów urbanistycznych i przestrzennych dawnych granicznych ośrodków kolejowych Polski, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Piotr BOROŃ, Ludzie i pismo. Gliwiccy pisarze miejscy do 1744 roku, Wyd. UŚ, Katowice 2022.

Dawid MADZIAR, Książę Antoni Paweł Sułkowski (1785-1836) – działalność wojskowa i polityczna, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Dominika RYCHEL-MANTUR, Polityk dwóch epok. Działalność publiczna Tadeusza Matuszewicza (1765-1819), Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Magdalena HYLA, Fotografia osobowości. Wizerunek osób o cechach ciemnej triady osobowości, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Tadeusz SŁAWEK, Furia i szlachetniejszy rozum. Próby o „Burzy” Williama Szekspira, Wyd. UŚ, Katowice 2022.

Barbara ORZEŁ, Kulturowe i społeczne konteksty pandemii COVID-19, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Anna Małgorzata KAMIŃSKA, Łukasz OPALIŃSKI, Cykle życia publikacji naukowych warunkowane praktyką cytowania piśmiennictwa, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Małgorzata MYL, Członkowie rodziny jako ofiary poważnych naruszeń praw człowieka. Studium z zakresu prawa międzynarodowego praw człowieka oraz międzynarodowego prawa karnego, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Gabriela ABRASOWICZ, (Trans)pozycje idei w postjugosłowiańskim dramatopisarstwie oraz teatrze (1990-2020). Perspektywa transkulturowa, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Bycie w terenie / Being out of the land / Estar en el terreno, red. Aleksandra KUNCE, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Franciszek KŁOSOWSKI, Podstawy geografii usług, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Agnieszka ADAMOWICZ-POŚPIECH, Adaptacje biografii i twórczości Josepha Conrada w kulturze współczesnej, Wyd. UŚ, Katowice 2022.

Lech MIODYŃSKI, Slawistyka integralna. Naukowy kanon i erozja systemu (kontrapunktu południowo- i zachodniosłowiańskie), Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Rafał Stanisław NAWROCKI, Eques Polonus. Rycerski pomnik nagrobny w sztuce polskiej XVI wieku jako wyraz stanowego prestiżu szlachty, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2021.

Grażyna MAROSZCZUK, Artykulacje traumy: Andrzej Strug, Tadeusz Konwicki, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Włodzimierz TORUŃ, Mapa podróży i wyobraźni. Studia o Juliuszu Słowackim, Pewne Wydawnictwo, Kielce 2021.

Maria CHEŁKOWSKA-ZACHAREWICZ, Zagadka emocji muzycznych. Czym są, jak powstają i czy są podatne na zmiany?, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Agnieszka KRZEMIŃSKA, Grody, garnki i uczeni. O archeologicznych tajemnicach ziem polskich, Wyd. Literackie, Kraków 2022.

Mirosława SZOTT, Czytanie miejsca. Poezja lubuska w perspektywie geopoetyki, Oficyna Wyd. UZ, Zielona Góra 2021.

Łukasz KUCHARCZYK, Granty i smoki, Pewne Wydawnictwo, Kielce 2022.

Joanna DEMBIŃSKA-PAWELEC, Sens życia, sens wiersza. Szkice o twórczości Stanisława Barańczaka, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Agata BŁOCH, Wolni i zniewoleni. Głosy grup podporządkowanych w historii imperium portugalskiego, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2022, seria: Monografie FNP.

Anna PIĄTEK, Wszyscy jesteśmy Judaszami. Zdrajca i zdrada we współczesnej literaturze hebrajskiej, Wyd. UJ, Kraków 2022, seria: Studia polsko-żydowskie.

Marcin JURCZYK, Uwarunkowania czynów karalnych młodzieży w świetle teorii napięcia Roberta Agnew. Studium empiryczne z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Marek JOB, Problem antycznej teorii solarnej, Wyd. UŚ, Katowice 2022.

Jan SŁOMKA, Filozofia Emmanuela Levinasa jako ancilla theologiae, Wyd. UŚ, Katowice 2022.

Ryszard MIKOSZ, Wprowadzenie do prawa środowiska, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Barbara SAMBOR, Wymowa młodych aktorów. Analiza wyników badań realizacji fonemów spółgłoskowych, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Paweł ARMADA, Mistrzowie koncentracji. Aktualne nauki dla przyszłych humanistów, t. I–II, Wyd. Animi2, Bielsko-Biała 2022.

Krystyna CZERNI, Nowosielski na Śląsku. Sztuka Sakralna, Muzeum Miejskie w Tychach, Tychy 2022.

Rafał MILAN, Pieśń o Bogu. Poetycka teologia Bolesława Leśmiana, Wyd. UJ, Kraków 2021.

Krzysztof POLIT, Władza mas. Wokół José Ortegi y Gasseta i zachodniej cywilizacji, Wyd. UMCS, Lublin 2022.

W poszukiwaniu lepszego świata. 20 opowieści o postaciach nauki, red. Jerzy DUSZYŃSKI, Anna PLATER-ZYBERK, Eliza KĄCKA, PAN, Warszawa 2022.

Peter TURCHIN, Wojna i pokój, i wojna. Jak powstają i upadają imperia, tłum. Witold Falkowski, Wyd. WEI, Warszawa 2022.

Małgorzata ROWICKA, Wydawnicze i cenzuralne losy twórczości Juliusza Słowackiego w okresie zaborów, red. nauk. Janusz Kostecki, Wyd. Nieoczywiste, Warszawa 2022.

Ewa Gębicka, Od Wydziału Propagandy Filmowej do Centralnego Urzędu Kinematografii. Pierwsza dekada partyjno-państwowego monopolu w polskim kinie, Wyd. UŚ, Katowice 2022.

Antoni Dębiński, Magdalena Pyter, Karol Jaroszyński. Atawistycznie obciążony wielkim hazardem życiowym, Instytut De Republica, Warszawa 2022.

Cezary Zalewski, Henryk Sienkiewicz. Próby, Wyd. UJ, Kraków 2021.

Wróć