logo
FA 7-8/2022 życie naukowe

Joanna Wolszczak-Derlacz, Anna Strzebońska, Magdalena Szuflita-Żurawska, Renata Mazurkiewicz

Korelacja ujemna

Publikacje w MDPI a wskaźnik sukcesu w grantach NCN

Korelacja ujemna 1

Im większy udział publikacji w MDPI, tym niższy wskaźnik sukcesu w konkursach NCN. Mimo że nie można w tym przypadku mówić o związku przyczynowo-skutkowym, to jednak tendencja jest wyraźna.