logo
FA 7-8/2022 z laboratoriów

Mariusz Karwowski

Inteligentna siła kolektywu

Inteligentna siła kolektywu 1

Zaangażowanie obywatelskie z wykorzystaniem Internetu tworzy więcej możliwości, przełamuje skostniałość czy wręcz bezwład istniejących struktur.