logo
FA 7-8/2022 informacje i komentarze

Dariusz Surowik

Inaczej niż w algorytmie

Inaczej niż w algorytmie 1

Dr hab. Dariusz Surowik, prof. ANS, rektor Akademii Nauk Stosowanych w Łomży i przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, mówi o potrzebie zmiany sposobu podziału subwencji w grupie publicznych uczelni zawodowych.

O kwocie 136 mln zł przeznaczonej jeszcze w tym roku na wsparcie naszych uczelni zostaliśmy oficjalnie poinformowani na Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych we Włocławku. Tę dobrą wiadomość przekazał nam pan minister Sebastian Skuza, z informacją, że środki te będą prawdopodobnie podzielone proporcjonalnie na wszystkie uczelnie, a wzrost subwencji w przypadku każdej uczelni wyniesie około 18%. Zgłosiliśmy postulat, aby dokonać podziału w sposób bardziej zróżnicowany. Podczas tego spotkania ogromnym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie pana Jarosława Oliwy, dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów w Ministerstwie Edukacji i Nauki, w którym przedstawił parametry poszczególnych publicznych uczelni zawodowych i ich wpływ na wysokość subwencji. Jak się okazało, część uczelni ma bardzo dobre parametry, ujmowane w algorytmie wyliczania subwencji, ale ze względu na poprzedni algorytm oraz na wysoką stałą przeniesienia, otrzymują subwencję znacznie niższą niż inne uczelnie, które mają gorsze parametry. Postulowaliśmy zatem, aby wyrównać szanse naszych uczelni poprzez inny podział tych dodatkowych środków. Dokonany podział zwiększenia subwencji wskazuje na to, że ministerstwo uwzględniło nasz postulat i uczelnie, które pierwotnie otrzymały środki mniejsze, niż by to wynikało z ich potencjału i parametrów uwzględnianych w algorytmie, otrzymały subwencję zwiększoną. Mamy nadzieję, że jest to pierwszy krok w kierunku trwałej zmiany sposobu podziału subwencji pomiędzy publiczne uczelnie zawodowe.

Dzięki decyzjom ministra edukacji i nauki, nie tylko tym finansowym, ale także np. legislacyjnym, nasze uczelnie mają dzisiaj znacznie większe możliwości edukacyjne i mogą funkcjonować na zupełnie innym niż poprzednio poziomie.

Wróć