logo
FA 7-8/2022 badania przez internet

Magdalena Szpunar

Badania sondażowe w sieci

Przypadek serwisu ebadania.pl

Badania sondażowe w sieci 1

Opierając się na idei kolektywnej inteligencji, chcemy umożliwić wspólną pracę nad narzędziem badawczym, analizą danych oraz popularyzacją uzyskiwanych wyników. W procesie interpretacji użytkownicy będą mieli możliwość współdziałania, by wypracowywać możliwie najtrafniejsze wyjaśnienia badanych zjawisk.